Coeur D'Afrique Belge

Op deze foto ziet u de eerste klas ooit gebouwd in Faylar.

Het is de bedoeling om op termijn 6 deftige klaslokalen te bouwen.

Momenteel is er een overbevolking in de lokalen en omdat er geen deftige ramen inzitten loopt de temperatuur soms op tot boven de 50 graden.

Er is enkel verfrissing ( drinken) met water uit de gegraven waterput.

Eveneens is de schoolkost voor heel wat gezinnen zo hoog dat er veel kinderen geen opleiding kunnen volgen. De school geeft les aan leerlingen uit een 27 tal omliggende dorpen.

Met jullie steun hopen we alle kinderen op termijn de kans te geven school te lopen in menselijke omstandigheden!


Directeur de l'école de Faylar1

Mr Demba Faye

powered by SiteManager

coeurdafriquebelge | coeurdafriquebelge


Nederlands


Home
Overons
- Faylar1
- WeeshuisPopenguine
Hoesteunen
Activiteiten
Scholen
Fotogallerij
Sponsers
Gastenboek
Contact